Faculties

Professor

Yasuhiko EBINA

*Hokkaido University Researcher Database

*ResearchMap

Associate Professor

Yoshiko HASHIMOTO KONDO

Lecturer

Michiko YOSHIDA

Assistant Professor

Maya NAKAMURA

Graduate students

 • D3 Yunjie Luo
 • M1 Kazuha Ikuta
 • M1 Satomi Kaneuchi
 • M1 Kazuki Wataka
 • M1 Miho Yamaguchi

Postgraduate

 • Sun Shuo

Undergrads

Fourth-year students

 • Rena Iijima
 • Mizuki Ohsawa
 • Misato kikuchi
 • Sayaka Gotoh
 • Hinata Takahashi
 • Mitsuki Takahashi
 • Rui Narita
 • Tone Nishimura
 • Ami Masuyama
 • Yuiko Matsuba
 • Kana Mizuno

Third-year students

 • Eri Kano
 • Yuina Tamori
 • Momoka Harayama
 • Shiori Hirata